Osafestivalen 2019

Arrangementsinformasjon

Osafestivalen vert skipa til for 29. gong i dagane 24.- 27. oktober 2019.

Gå inn på heimesida vår for program og info:

www.osafestivalen.no

Våre oppgitte prisar syner billettpris inklusiv billettgebyr til TicketCo, altså totalkostnad for deg som kunde. 


INFO BILLETTAR

FESTIVALPASS Gjeld for alle arrangement under festivalen dersom ledig
kapasitet, med unntak av kurs, seminar og arrangementet ”Mat, musikk &
vin”. Mat på soloscena fredag/laurdag og frukost på Tre Brør sundag må kjøpast separat på konsertstaden.

HUSKORT Det vil bli solgt huskort til Ole Bull Akademiet torsdag kveld
og Gamlekinoen fredag kveld. Det er ikkje mogleg å kjøpe enkeltbillett
til kvar einskild konsert desse to kveldane.

ENKELTBILETT Gjeld for den aktuelle konserten. Enkeltbillett garanterer
plass fram til 10 min. før konsertstart, så møt opp i god tid.

NB Billettar/påmelding til Mat, musikk & vin vil berre gå gjennom Park
Hotel via telefon 56 53 10 00 eller epost til resepsjon@parkvoss.no.

NB 2 Det vert berre seld huskort til torsdagskvelden (Johanne Flottorp / Wolfgang Plagge) og klubbkvelden i
Gamlekinoen (Skrekk og Guro, Valkyrien, Hoven Droven) på fredag. Det er altså ikkje mogleg å kjøpe enkeltbillett
til dei ulike konsertane desse to kveldane.

FØLGJEKORT Fritt tilgjenge/fribillett for følgjeperson til
funksjonshemma/ rullestolbrukar. Gyldig følgjekort må visast ved
billettkjøp. Fribillett til følgjeperson kan bestillast ved å ringje
festivalkontoret på Ole Bull Akademiet på tlf 56 51 65 00. Det er kun
Billettkontoret som kan skrive ut fribillettar.

osa
osafest
osafestivalen
olebull
voss
vossa
folkemusikk
folkedans
worldmusic
barokk
barokkmusikk
folkemusikkpub

Restriksjoner

18-års aldersgrense i Gamlekinoen og på Ole Bull Akademiet etter kl.
18:00. Personar under 18 år må gå i fylgje med godkjent verge.
Vergepapir må medbringast.
Born under 15 år gratis (gjeld ikkje familiekonserten, fredagskveld i
Gamlekinoen og laurdagskveld på Ole Bull Akademiet).

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endringar i programmet.