page view image

Gåvekort Osascena

Informasjon
event image

Gje bort den skjønnaste gåva til ein som set pris på god musikk! Den som får gåvekortet kan sjølv velge kva konsert han eller ho vil bruke det på på Osascena.

Praktisk:
Gåvekortet kan brukast ved kjøp på nett. Saldo på gåvekortet sjekkar ein på www.ticketco.no

Når du har kjøpt gåvekortet får du tilsendt billett på e-post. Denne kan du enten vidaresende til den du ønskjer å gje gåva til eller du kan skrive ut billetten fysisk heime.

Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato og kan brukast som betaling/delbetaling på konsertar på Osascena. Brukar ein ikkje heile beløpet i eitt kjøp kan ein bruka det på eit seinare billettkjøp. For spørsmål om våre gåvekort, ta kontakt med oss på post@osafestivalen.no / 47 25 96 70

Programmet for Osascena finn du på websida vår: www.osafestivalen.no