OSAFESTIVALEN 2017

EVENT INFORMATION


Velkomen til Osafestivalen 2017


Osafestivalen vert skipa til for 27. gong i dagane 27.- 29. oktober 2017.

Gå inn på heimesida vår for program og info:
www.osafestivalen.no 


OBS: Prisar på denne sida syner billettpris inklusiv TicketCo sitt gebyr, altså totalkostnad for deg som kunde. På heimesida vår og i programheftet er det oppgitt festivalen sin pris pluss gebyr. 

 

INFO BILLETTAR

FESTIVALPASS Gjeld for alle arrangement under festivalen dersom ledig kapasitet, med unntak av kurs, seminar og arrangementet ”Mat, musikk & vin”. 

HUSKORT Det er to huskort i løpet av festivalen. Eitt til arrangementa fredag kveld i Gamlekinoen (Klubbkvelden) og eitt til arrangementa laurdag kveld på Ole Bull Akademiet. Det er ikkje mogleg å kjøpa enkeltbillett til kvar einskild konsert denne kvelden.  

ENKELTBILETT Gjeld for den aktuelle konserten. Enkeltbillett garanterer plass fram til 10 min. før konsertstart, så møt opp i god tid.

NB Billettar/påmelding til Mat, musikk & vin vil berre gå gjennom Park Hotel via telefon 56 53 10 00 eller epost til resepsjon@parkvoss.no.  

NB 2 Det vert berre seld huskort til arrangementet "Klubbkveld" i Gamlekinoen; og laurdag kveld i Osasalen, altså ikkje einskildsbillettar til den enkelte konsert.

osafestivalen
osafest
gamlekinoen
voss
visitvoss
olebullakademiet
trebrørbar

Restrictions

18-års aldersgrense i Gamlekinoen og på Ole Bull Akademiet etter kl. 18:00. Personar under 18 år må gå i fylgje med godkjent verge. Vergepapir må medbringast.
Born under 15 år gratis (gjeld ikkje familiekonserten, fredagskveld i Gamlekinoen og laurdagskveld på Ole Bull Akademiet).

Waiver

Kjøte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endringar i programmet.